Świadczenie wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych uczestników/uczestniczek pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Opieka szyta na miarę”