KAPELAN – KONTAKT

Posługę kapelana w naszym hospicjum pełni ks. Orfeusz Malesa

KONTAKT

tel. +48 502 640 402;

email: kapelan@hospicjumlodzkie.pl

Rozwój naukowy

Ukończył Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w 2014 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W trakcie studiów uczestniczył w międzynarodowych warsztatach – Chrześcijanie i ich wolność religijna (Summer School – Christians and their religious freedom) organizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Toruniu 15-20 lipca 2019 r. Wygłosił tam referat pt. Teologiczno-fundamentalne wymiary męczeństwa chrześcijan w państwach muzułmańskich na podstawie raportów organizacji «Pomoc Kościołowi w Potrzebie» pod tytułem «Prześladowani i zapomniani». Tytuł magistra teologii uzyskał w 2020 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. Teologiczno-fundamentalne wymiary męczeństwa chrześcijan w państwach muzułmańskich na podstawie raportów organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie pod tytułem „Prześladowani i zapomniani” z lat 2005-2015. Interesuje się filologią klasyczną, dlatego też w roku 2022 podjął studia w tym zakresie na Uniwersytecie Łódzkim.

Historia posługi

  • 18 maja 2019 r. – przyjęcie święceń diakonatu.
  • 31 sierpnia 2019 r. – rozpoczęcie posługi w parafii św. Jana Chrzciciela w Świnach oraz domu rekolekcyjno-formacyjnym Stowarzyszenia Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”.
  • 06 czerwca 2020 r. – przyjęcie święceń kapłańskich.
  • 25 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie posługi w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim jako wikariusz.
  • 23 stycznia 2021 r. – rozpoczęcie posługi wikariusza w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.
  • 01 lutego 2022 r. – ponowna posługa w parafii św. Jana Chrzciciela w Świnach.
  • 15 sierpnia 2022 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Hetmanki Żołnierza Polskiego – rozpoczęcie posługi w Hospicjum stacjonarnym dla dorosłych prowadzonym przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie.