AUKCJE CHARYTATYWNE

Zapraszamy do licytacji prac wykonanych w trakcie warsztatów plastycznych w Hospicjum. Prace zostały wykonane techniką pouringu. Jest to sposób tworzenia obrazów poprzez rozlewanie farb. Prace są oprawione, różnej wielkości. Można je prezentować zarówno w pionie jak i poziomie wszystko zależy od Nas i naszej wyobraźni. Gorąco zapraszamy do licytacji. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na działalność statutową naszej organizacji.

Proszę przy licytacji wpisywać dane umożliwiające identyfikację Zwycięzcy.

Kwota wywoławcza: 50 zł

Czas trwania aukcji: zakończona

Odbiór prac osobisty w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pojezierskiej 45/51