Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej działa przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie. Jednostka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dzięki czemu możemy pomagać naszym Pacjentom całkowicie bezpłatnie. Nasz kadra to lekarze,  pielęgniarki oraz fizjoterapeuci mający duże doświadczenie w zakresie medycyny paliatywnej. 

Do naszej placówki przyjmowani są pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą (załącznik nr 11 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ).

Warunkiem objęcia opieką jest doręczenie prawidłowo wystawionego skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu potwierdzającego chorobę.

Porady lekarskie w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są:

  • w poniedziałki w godz. 15:30-18:00
  • w środy w godz.15:00-18:00
  • w czwartki w godz. 15:30-18:00

po uprzednim zapisaniu się na wizytę.

Sekretariat NZOZ przyjmuje pacjentów

ul. Pojezierska 45/51 91-338 Łódź

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Tel. : 509 603 003 lub (42) 208 09 00

e-mail: sekretariat@hospicjumlodzkie.pl