Hospicjum Domowe

Przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie funkcjonuje Hospicjum Domowe. Niesiemy pomoc domową chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia co pozwala nam świadczyć opiekę całkowicie bezpłatnie. Nasz kadra to lekarze,  pielęgniarki oraz fizjoterapeuci mający duże doświadczenie w zakresie medycyny paliatywnej. Do dyspozycji Pacjentów jest również psycholog, psychoonkolog oraz kapelan. Nasi chorzy mogą również korzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego.

Do naszej placówki przyjmowani są Pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą (załącznik nr 11 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ).

Warunkiem przyjęcia do domowej opieki hospicyjnej jest:

  • ukończenie leczenia przyczynowego,
  • doręczenie prawidłowo wystawionego skierowania przez lekarza,
  • przedstawienie dokumentacji potwierdzającej chorobę.

Wizyty i porady ustalane są na podstawie stanu chorego, natężenia objawów chorobowych, potrzeb i zgłoszeń pacjenta oraz jego rodziny. Hospicjum domowe to nieodpłatna opieka 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Sekretariat:

ul. Pojezierska 45/51 91-338 Łódź

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

tel: 42 208 09 00 lub 509 603 003

e-mail: sekretariat@hospicjumlodzkie.pl