Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum Stacjonarne dla Osób Dorosłych w Łodzi to nowoczesna placówka  świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. Zapewniamy pomoc osobom w zaawansowanym, nieuleczalnym stadium choroby, dbając o zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych. W hospicjum skupiamy się na jakości życia chorego i jego bliskich oferując wsparcie umożliwiające pacjentom możliwie jak najbardziej spokojne życie.

Nasi pacjenci są pod stałą opieką lekarzy–specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej, a także zespołu  pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psychologów.

Do hospicjum stacjonarnego można kierować pacjentów z  zaawansowaną i postępującą chorobą z wykazu schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną, w ostatnim nieuleczalnym stadium.

Wykaz schorzeń kwalifikujących do objęcia hospicyjną osoby dorosłej

Warunkiem przyjęcia chorego do Hospicjum Stacjonarnego dla Osób Dorosłych w Łodzi jest dostarczenie:

  • skierowania do hospicjum stacjonarnego,
  • karty kwalifikacji pacjenta do hospicjum ( do pobrania ze strony internetowej Hospicjum),
  • potwierdzenia ubezpieczenia pacjenta,
  • kserokopii dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie oraz aktualny stan zdrowia pacjenta.

Sekretariat:

ul. Pojezierska 45/51 91-338 Łódź

poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00

tel: 42 208 09 00 lub 501 949 294

email: sekretariat@hospicjumlodzkie.pl

Pliki do pobrania:

HOSPICJUM STACJONARNE
SALE PACJENTÓW