1,5%

Pomóż nam

Przekaż swój 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie!

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru

              KRS pod nr 0000137523

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie jest w szczególności: opieka medyczna dla nieuleczalnie chorych oraz wsparcie dla ich rodzin, działalność edukacyjna, organizowanie imprez charytatywnych, pomocy psychologicznej, materialnej oraz rzeczowej dla osób chorych i ich rodzin.

Od 2004 r. prowadzimy Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowego oraz Poradnię Medycyny Paliatywnej. Niesie on nieodpłatną pomoc w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Dla ubogich chorych oraz ich rodzin Stowarzyszenie stara się o wsparcie rzeczowe: leki, środki opatrunkowe, paczki żywnościowe. Nasi pacjenci mogą także korzystać z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego, który podnosi jakość życia i wspomaga leczenie w warunkach domowych.

Co zrobić aby przekazać 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie?

W zeznaniu podatkowym  podajemy numer KRS Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie 0000 137 523.