OPIEKA PALIATYWNA

Według definicji WHO z 2002 r. opieka paliatywna jest działaniem, które ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, oceny i leczenia bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. Medycyna paliatywna jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem objawów towarzyszących postępującym zagrażającym życiu chorobom. Opiera się na idei i filozofii opieki paliatywnej.