BLOG

 • Rehabilitacja w opiece paliatywnej cz. II
  Rehabilitacja w opiece paliatywnej jest bardzo istotnym elementem opieki nad Pacjentem. To przemyślany i dostosowany do stanu Pacjenta plan działania. Obrzęk limfatyczny jest częstym powikłaniem które występuje u pacjentów z...
 • DEKALOG PIELĘGNIAREK
  Dekalog Pielęgniarek według R.L. Messner Wysłuchaj mnie. Zapytaj o moje zdrowie. Zawsze patrz na mnie, a nie na moja chorobę; nie lekceważ moich skarg. Mów do mnie, a nie przy...
 • OPIEKA AMBULATORYJNA DLA PACJENTA PALIATYWNEGO
  Czy pacjent objęty opieką hospicyjną może zapisać się do poradni specjalistycznej? Pacjent objęty opieką hospicyjną (tj. przebywający w hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym dla dorosłych i dzieci oraz poradni medycyny paliatywnej)...
 • PORADY LEKARZA
  Kaszel – diagnostyka i terapia u chorych objętych opieką paliatywną prof. dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz dr n.med.  Anna Zasowska-Nowak, Częstość występowania kaszlu przewlekłego u osób objętych opieką paliatywną wynosi 10–70% wśród...
 • OPIEKA PALIATYWNA
  Według definicji WHO z 2002 r. opieka paliatywna jest działaniem, które ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez...