Budowa Hospicjum Stacjonarnego

Tworzenie Hospicjum Stacjonarnego to misja, dzięki której będziemy mogli nieść pomoc każdemu dorosłemu mieszkańcowi Łodzi i województwa.
Koszt ukończenia iwestycji – remontu budynku, adaptacji do potrzeb placówki medycznej, budowy windy, zagospodarowania terenu dookoła plaówki, przygotowanie podjazdów dla transportu medycznego, dróg ewakuacyjnych oraz zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego to ponad 14 mln zł.

W 2018 roku Stowarzyszenie pozyskało fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0008/18-00 w kwocie 10 833 936,46 zł.